Enkelt søk

 

  Detaljert søk

Navn
Sted eller Postnummer
Søkebegrep/ Bransje
 
Søkeresultater per side
25 50 100

Søketips
Når du oppgir et begrep under søke, søker systemet alltid fra begynnelsen av et ord etter overensstemmelser. Eksempel: Hus

som søkeresultat vises alle begrep som begynner med HUS: HUSTEKNIKK, HUSHOLDNINGSVARER, MEGLERE- OG HUSFORVALTNING

For søk etter ordbestanddeler kan det oppgis en * foran. Dette søket fører til en omfangsrik resultatliste, og tar riktignok noe mer tid. Eksempel: *hus

som søkeresultat vises alle begrep som inneholder HUS: HUSDYR, HUSHOLDERSKE, men også VAREHUS.


Copyright

© DAD Deutscher Adressdienst GmbH i.L. 2005 - 2019
Alter Wall 65, 20457 Hamburg

Alle rettigheter forbeholdt. Kopi eller mangfoldiggjøring – også utdragsvis – samt bruk av data – også delvis – for reklameformål forfølges rettslig ved overtredelse av konkurranseloven hhv. overtredelse av opphavsretten. Overtakelse av innholdet i datasystemet og bruk av registeret for forretningsmessig ytring av adressematerialer er forbudt. Med hensyn til det spesielle databankinnholdet vises det til at ingen garanti gis og intet ansvar tas for fullstendighet, aktualitet og riktighet av dataene, samt for innholdsmessige eller tekniske feil, og dermed utelukkes skadeerstatningsytelser. Ifølge § 33 i den tyske datavernloven henvises det til at for oppretting og klargjøring av registeret lagres alle data elektronisk.impressum
copyright
privacy